«

»

Apr 15

Par atbalsta sniegšanu skolēniem un viņu ģimenēm saistībā ar ārkārtas situāciju valstī

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācības no šā gada 13.marta notiek attālināti. Ņemot vērā esošo situāciju, aicinām gan skolēniem, gan viņu vecākiem sniegt plašāku informatīvu atbalstu, kas palīdzētu gan psihoemocionāli, gan arī praktiski pārvarēt šo sarežģīto laika periodu.

            Kur vērsties, ja saistībā ar ārkārtas situāciju un attālināto mācību procesu nepieciešams speciālista padoms vai atbalsts?

 1. Klases audzinātājs – sniedz konsultācijas par mācību procesa organizāciju un citiem jautājumiem, kas saistīti ar skolu.
 2. Skolas psihologs, skolas sociālais pedagos – sniedz emocionālu, psiholoģisku atbalstu, praktiskus padomus skolēniem un vecākiem.
 3. Liepājas Pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālisti no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 15.00 uzklausa bērnu vecāku, pedagogu un pilsētas iedzīvotāju zvanus (634 89157). Uz visiem saņemtajiem zvaniem un uzdotajiem jautājumiem tiks sniegta profesionāla atbilde. 
 4. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālisti īpaši aicina izmantot piedāvāto attālināto bezmaksas metodisko un konsultatīvo atbalstu.

Speciālisti:

 • logopēds
 • psihologs
 • speciālais pedagogs
 • sociālais pedagogs

            Izglītības iestādēm, vecākiem, speciālistiem un citām personām ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi) nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem attālināto mācību īstenošanas laikā.

Speciālistu atbalsts ir pieejams darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00.

Zvani pa tālruņiem: 22 006 088; 26 401 368 vai raksti WhatsApp

e-pasts: centrs@liepaja.edu.lv

Vairāk informācija: https://www.liepaja.lv/liepajas-ieklaujosas-izglitibas-atbalsta-centrs/

 1. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 – bezmaksas psiholoģiskai palīdzībai, kas pieejama visu diennakti.
 2. Liepājas sociālais dienests – aicina iedzīvotājus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski.
  Par sociālo palīdzību un pabalstiem – 63489652, 6348964

         Par sociāliem pakalpojumiem – 634 89668

         Par sociālo darbu – 634 89682

 1. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas dežuranta tālr. 63 420 269, kā arī vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, kur zvanīt visnopietnākajos gadījumos.
 2. Pusaudžu resursu centrs – krīzes konsultācijas un bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 26623422 (Liepājas nodaļa), 29 164 747 (Rīgas nodaļa); iespēja komunicēt arī caur WHATS APP;
 3. Radošais psiholoģijas centrs “Ģimenei” – psihologu un psihoterapeitu konsultācijas
  https://www.gimenei.lv/
 4. Centrs “Dardedze” – psihologa konsultācijas attālināti (caur Skype), konsultācijas tiešsaistē pieaugušajiem un pusaudžiem (no 13 gadu vecuma)  http://www.centrsdardedze.lv/
 1. Sociālais projekts „Parunāsim?” – palīdzības sarunu tālrunis 26 564 564   https://www.sonido.lv/socialais-projekts-parunasim/
 2. Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs – sniedz palīdzību un atbalstu gan attālināti, gan īpašos gadījumos arī klātienē, tālr.: 63 456 120.      https://www.liepaja.lv/atkaribu-profilakses-centrs/