«

»

Dec 19

Pateicība

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,

Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.

Zvaigznes staro tik augstu, augstu.

Sasildi zemi ar savu plaukstu,

Ar savu sirdi, ar savu gribu,

Ar savu karsto mīlestību.

Tad jau ziema neliksies spīva,

Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

            /Marta Bārbale/

Cienījamie vecāki, mīļie bērni, dārgie kolēģi un skolas darbinieki!

Lai Jūsu ģimenēs gaiši un sirdssilti Ziemassvētki! Lai katrs mirklis nes prieku, lai dzirkstī mīlestība un staro saticība! lai Jaunā gada katra diena piepildīta ar domu: “Es to vēlējos, es to varēju, es to sasniedzu!”.

Laimi un stipru veselību Jums visiem!

Dziļā pateicībā,  skolotāja Inguna