Pedagogi

1. Oļesja ADILOVA Pamatizglītības skolotāja
2. Megija Līva ALBERTA Logopēde, pedagoga palīgs
3. Aija ALŽĀNE Pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs
4. Sandra ATIĶE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
5. Kristīne BĀRDULE Direktore; pamatizglītības skolotāja
6. Antra BERGA Pamatizglītības skolotāja
7. Rita BERĶE Pedagoga palīgs, pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
8. Jolanta MAZKALNIŅA Mājt.un tehn.skolotāja
9. Ilona GRIŠMANAUSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
10. Zane GULBE Latviešu un literatūras skolotāja
11. Inese GŪTMANE Izglītības psihologs
12. Valentina JAUTRE Angļu valodas skolotāja
13. Dana KRĒTAINE Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
14. Anita KRĪGERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
15. Inese ĶĒNIŅA Pamatizglītības skolotāja
16. Agnese ŠUPSTIKA Māj.un tehn., vizuālās mākslas skolotāja, klases audzinātāja
17. Solveiga KŪLAINE Bibliotekāre
18. Inga LAURE Bibliotekāre, klases audzinātāja,pedagoga palīgs
19. Inguna LAUVA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
20. Gunita LĀCĪTE Pamatizglītības skolotāja
21. Ilona LIPSKA Angļu valodas skolotāja
22. Svetlana MEŽA Pamatizglītības skolotāja, direktores vietniece informātikas jautājumos
23. Baiba MILLERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
24. Ina NEULĀNE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
25. Santa NOVADA Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
26. Daiga OZOLA Mūzikas skolotāja
27. Aiga OTAŅĶE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
28. Anna PAULIŅA Matemātikas skolotāja
29. Sanita ŠĒNFELDE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
30. Ilze MINČIONOKA Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
31. Silva VAINOVSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
32. Aiga VASIĻJEVA Sociālais pedagogs; klases audzinātāja
33. Iveta ZIEDKALNE Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
34. Ilze ZIEDKALNE Pamatizglītības skolotāja
35. Līga MEIRUŠKA Franču valodas skolotāja
36. Ilze ŽIMANTE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
37. Ilze MUIŽNIECE Pedagoga palīgs