Pedagogi

1. Oļesja ADILOVA Pamatizglītības skolotāja
2. Megija Līva ALBERTA Logopēde, pedagoga palīgs
3. Aija ALŽĀNE Pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs
4. Sandra ATIĶE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
5. Kristīne BĀRDULE Direktore; pamatizglītības skolotāja
6. Antra BERGA Pamatizglītības skolotāja
7. Rita BERĶE Pedagoga palīgs
8. Indra BITE Dabaszinību skolotāja 5-6.kl., klases audzinātāja
9. Jolanta MAZKALNIŅA Mājt.un tehn.skolotāja
10. Ilona GRIŠMANAUSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
11. Zane GULBE Latviešu un literatūras skolotāja
12. Inese GŪTMANE Izglītības psihologs
13. Valentina JAUTRE Angļu valodas skolotāja
14. Dana KRĒTAINE Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
15. Anita KRĪGERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
16. Inese ĶĒNIŅA Pamatizglītības skolotāja
17. Agnese ŠUPSTIKA Māj.un tehn., vizuālās mākslas skolotāja, klases audzinātāja
18. Solveiga KŪLAINE Bibliotekāre
19. Inguna LAUVA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
20. Ilona LIPSKA Angļu valodas skolotāja
21. Svetlana MEŽA Pamatizglītības skolotāja, direktores vietniece informātikas jautājumos
22. Baiba MILLERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
23. Ina NEULĀNE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
24. Santa NOVADA Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
25. Daiga OZOLA Mūzikas skolotāja
26. Aiga OTAŅĶE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
27. Anna PAULIŅA Matemātikas skolotāja
28. Sanita ŠĒNFELDE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
29. Ilze MINČIONOKA Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
30. Silva VAINOVSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
31. Aiga VASIĻJEVA Sociālais pedagogs; klases audzinātāja
32. Iveta ZIEDKALNE Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
33. Ilze ZIEDKALNE Pamatizglītības skolotāja
34. Līga MEIRUŠKA Franču valodas skolotāja
35. Laura ZOMMEROVSKA Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
36. Ilze ŽIMANTE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja