«

»

Mai 17

Pedagogu godināšanas pasākums

10.maijā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zālē notika pedagogu godināšanas pasākums par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Liepājas pilsētas olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. Atzinības rakstus saņēma arī Liepājas Centra sākumskolas pedagogi Ilona Lipska, Dana Krētaine, Silva Vainovska, Laura Zommerovska, Etija Gorbante un Iveta Ziedkalne.

cfp-1495010721707