«

»

Mar 26

,,Piens un augļi mani draugi”

23.martā  noslēdzies 1.-3.klašu izstāde-konkurss ,,Piens un augļi mani draugi”.

Konkursā tika iesniegti klašu kopīgie darbi, kā arī individuālie darbi ar komiskiem zīmējumiem, kolāžas, darbi ar īsiem aprakstiem, uzsverot augļa un piena labās īpašības.

Interesanta un pārsteidzoša 1.c klases skolēnu ilustrācija “Kā ābolītis un piena kungs draugus atrada”. Katra klase saņēma pateicības par skaistajiem darbiem, kā arī labāko darbu autori saņēma diplomus.

Konkursu rīkoja skolas medicīnas māsa Rima Lagzdiņa.