«

»

Apr 24

Pilsētas latviešu valodas 5.-6. klašu olimpiāde

Pilsētas latviešu valodas  5.-6. klašu olimpiādē 10. aprīlī piedalījās seši  Centra sākumskolas  skolēni un pieci  no tiem ieguva godalgotas vietas:

1.vieta -Santa Riežniece 5.d klase – sk. Dana Krētaine

1.vieta – Līva Katrīna Deksne  5.a klase – sk. Laura Zommerovska

1.vieta – Helēna Raģe 6.a klase – sk. Dana Krētaine

1.vieta – Luīze Paula Nille 6.c klase – sk. Silva Vainovska

2.vieta – Reinis Stadsvolds  6.a klase – sk. Dana Krētaine