«

»

Mar 13

Plašā Masļenica

6. martā  mūsu skolā noritēja pasākums  „Plašā Masļenica” , kurā mērķis bija veicināt skolēnu interesi par krievu valodu un krievu tautas kultūru un tradīcijām, kā arī iepazīstināt ar cittautu svētkiem un to svinēšanas tradīcijām dažādās valstīs un piedāvāt skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes svešvalodā. Pasākumam tika sagatavoti daudzveidīgi konkursi un spēles, kurās tika realizēta mācību procesa individualizācijas un diferenciācijas pieeja. Pārdomāti tika iekļauti gan izklaides, gan mācību elementi, kuri veiksmīgi ļāva realizēt izvirzītos mērķus. Pasākuma beigās bērni našķojas ar pankūkām un dzēra tēju. 

Pateicība visiem pasākuma dalībniekiem par piedalīšanos.

Pēc konkursu un vikrorīnas „Kas? Kur? Kad?” rezultātiem pirmas pakāpes diplomu saņēma 4.c klase, 2.pakāpes diplomu sanēma 5.a klase un 3. pakāpes diplomu saņema 5.c klase. Apsveicam!