«

»

Mai 29

Profesiju tusiņš

29.maijā  atpūtas parkā “Pērkone” 3.d un 4.b klases skolēni piedalījās  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16I/001″Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Profesiju tusiņš”.
Caur aktīvu līdzdarbošanos skolēni iepazina dažādas profesijas, uzzināja, cik dažādas tās ir un kuras ir interesantākas. Kur jāstrādā ar prātu? Kur jāstrādā ar rokām? Kas nepieciešams, lai kļūtu par ugunsdzēsēju vai policistu? Vai tā ir taisnība, ka ļoti daudz jāmācās, lai kļūtu par ārstu?
To visu noskaidroja  profesiju pieturās-darbnīcās, kur skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un praktiski darbojās, izmēģinot savas prasmes un zināšanas.
Pasākumā dalībnieki prezentēja savu profesiju  muzikāli – 3.d klase bija pavāri, 4.b klase – lidotāji, lidostas darbinieki. Pasākuma  dalībnieki saņēma arī balvas un fotografējās.