«

»

Jan 26

Reģistrācija uz 1. klasi 5. februārī plkst. 9.00

https://registrs.liepaja.edu.lv/autorizacija

Liepājas Centra sākumskola

2024./2025. mācību gadā  realizēs 2 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma (ar fakultatīvo nodarbību datorikā)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā

Šajā izglītības programmā no 1.-6.klasei tiek apgūta:

  • individuāla pūšamo/sitamo mūzikas instrumentu spēle (1 stunda nedēļā);
  • mūzika (1 stunda nedēļā kopā klasei, 1 stunda nedēļā dalīta 2 grupās);
  • ritmika (1 stunda 2 nedēļās);
  • kolektīvā muzicēšana (koris, ansamblis, orķestris);
  • datorika šajā programmā tiks apgūta integrēti.

Skolēnam būs iespēja turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā.

Mūzikas programma tiks realizēta, ja uz to pieteiksies vismaz 28 nākošie pirmklasnieki.

Lai pieteiktos uz pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā, lūdzu, norādīt piezīmēs MŪZIKA.