«

»

Sep 25

Saskarsmes nodarbības 5. – 6.klasēm

Septembrī 5., 6.klasēm notika nodarbības saskarsmē emocionālās vardarbības mazināšanai un klašu kolektīvu savstarpējo attiecību uzlabošanai, projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. Nodarbības organizē biedrība ”Attīstības platforma YOU+’’. Nodarbība ”Attiecību veidošana”.

Nodarbībās skolēniem notika grupu darbs – kas mūsu klasē ir pozitīvs, kāpēc mūsu klase ir labākā, ko uzlabot?

Notika grupu darba prezentācija.

Bija saliedēšanās spēles, rotaļas, vingrinājumi, sarunas par toleranci.

Paši izvirzīja idejas, kā kļūt saliedētākiem, kā veicināt pozitīvu saskarsmi, saliedētību vienaudžu vidū.

Skolēni izrādīja  ieinteresētību, visi piedalījās aktivitātēs, vidē bija pacilāta, pozitīva gaisotne.