«

»

Nov 18

Skaista ir mana Latvija visos gadalaikos …

Kā katru gadu, gatavojoties valsts svētkiem, skolā tiek organizēts skatuves runas konkurss “Manai Latvijai”.

 Konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, kā arī attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru.

 Šogad konkursā startēja 26 skolēni.

1.- 3.klašu skolēnu rezultāti4.- 6.klašu skolēnu rezultāti
1.pakāpe1.pakāpe
Jānis Juņins 2.c
Andris Kirpičenoks 3.c
Ernests Čaunāns 3.c
Zuzanna Šterna 5.c
2.pakāpe2.pakāpe
Evelīna Inta 3.c
Miķelis Eglītis 3.a
Leo Prāmalts 2.c
Gvido Krompušs 1.c
Elvins Eilenbergs 4.b
Elizabete Gāliņa 5.a
Kristaps Eleris 6.d
3.pakāpe3.pakāpe
Sāra Rižkina 3.b
Katrīna Laukagala 3.b
Jēkabs Balodis 2.b
Ernests Škuburs 2.a
Emīlija Kronberga 2.a
Madara Januševska 1.c
Tīna Vītola 4.c
Kira Čīma 5.c
Rēzija Jakute 6.d
Atzinību saņēma 
Krišs Eglītis 1.c
Kārlis Eglītis 1.c
Laine Māķēna 2.b
Kristers Buncis 3.a
Jūlija Audere 3.b
Gustavs Ansulis 3.c