«

»

Jan 27

Skaļās lasīšanas konkurss 4.-6.klašu skolēniem

Šogad pirmo reizi mūsu skolā notiks skaļās lasīšanas konkurss 4.-6.klašu skolēniem, kura rezultātā tiks noskaidrots skolas lasīšanas čempions, kurš skolu pārstāvēs novada skaļās lasīšanas konkursa kārtā.

Skaļās  lasīšanas  dalībnieki  tiek aicināti  skaļās lasīšanas  pēcpusdienā  30.janvāri plkst. 14:00  Toma ielas skolas aktu zālē ar sagatavotu daiļliteratūras fragmentu lasīšanai.

Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.