«

»

Jan 18

Skolā 21.01.2019.m.g. notiks 1.posma skolas angļu valodas olimpiāde 6.klasēm

Mērķis : Veicināt radošo un izziņas darbību un apzināt talantīgus skolēnus.

Uzdevumi: Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā, attīstīt viņu praktiskā darba iemaņas.

Plkst: 10.10.

Vieta: 15.kab.

Dalībnieki : 6.kl. skolēni

6.a: Jankovskis Pēteris

6.a: Lapinskis Dāvids Rūdolfs

6.a: Upītis Edgars Nils

6.c:  Jaunsleine Alise

6.c: Vītols Miks

6.c: Einiņš Martins

6.b: Kozjura Alens

6.b: Moore Marija Fībi

6.b: Porcika Karīna

 2.posms – 1.februārī notiks  pilsētas olimpiāde, to organizē Liepājas pilsētas angļu valodas MA. Uz pilsētas olimpiādi tiks deleģēti skolēni ar augstākiem skolas olimpiādes rezultātiem.