«

»

Okt 09

Skolas angļu valodas olimpiādes rezultāti 4.,5.,6.klašu grupās

4. oktobrī  Liepājas Centra sākumskolā  notika skolas angļu valodas  olimpiāde. 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi

1.     Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā, attīstīt viņu praktiskā darba iemaņas.

2.     Izzināt jaunos talantus angļu valodā un atlasīt kandidātus dalībai pilsētas un Valsts olimpiādē.

3. Veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu kā līdzekli pasaules izzināšanai.

4. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā.

Olimpiādes laikā skolēniem bija iespēja pildīt klausīšanās, lasīšanas, vārda krājuma uzdevumus, pārbaudīt savas zināšanas angļu valodā.

 Olimpiādē piedalījās 42 skolēni no 4., 5., 6.klasēm.

Skolas kārtas olimpiādes uzvarētāji ir:

6.kl.grupā

1.vieta – Agnese Madžule 6.c

2.vieta – Ādams Elēds Birkenfelds 6.b un Marta Krūmiņa 6.c

3.vieta – Kārlis Tomass 6.c, Gunika Odrija 6.b un Edžus Kalniņš 6.c

5.kl.grupā

1.vieta  –  Jānis Rozentāls 5.c un Nikola Dinsberga  5.c

2.vieta  –   Annija Kvietkauska 5.c

3.vieta  –   Marta Putniņa  5.a, Jēkabs Auziņš   5.c un Evelīna Inta   5.c

4.kl. grupā

1.vieta  –   Hanna Matilde Dintere  4.a

2.vieta  –  Svikriti Lathere 4.c un Pauls Irbe 4.b

3.vieta  – Melnis Kalvis 4.a, Šoriņa Elza  4.b un Marta Riekstiņa   4.a

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību!

Angļu valodas skolotājas  I. Lipska, I. Ziedkalne, B.Millere