«

»

Mar 14

Skolas latviešu valodas olimpiādes 5. – 6. klašu laureāti!

5.klašu grupā:

  1. vieta –Elza Vucena 5.c kl. (Sk.D.Krētaine)
  2. vieta –Pauls Veiss 5.a kl. (Sk.D.Krētaine)
  3. vieta –Marija Kalneniece  5.c kl. (Sk.D.Krētaine)

6.klašu grupā:

  1. vieta –Karīna Porcika  6.b kl. (Sk.A.Alžāne)
  2. vieta –Madara Kirpičenoka 6.b. kl.  (Sk.A.Alžāne)
  3. vieta – Alens Kozjuura 6.b kl. (Sk.A.Alžāne)

Paldies visiem skolas olimpiādes dalībniekiem!

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā gatavojas pārstāvēt skolu pilsētas latviešu valodas olimpiādes kārtā!

                                                                          Apsveicam!