«

»

Mar 19

Skolas latviešu valodas olimpiādes 5. – 6. klašu laureāti!

5.klašu grupā:

1.vieta – Alens Kozjura 5.b kl. (Sk. A.Alžāne)

2.vieta – Nikola Krasovska 5.c kl. (Sk. Z.Gulbe)

3.vieta – Madara Kirpičenoka  5.b kl. (Sk. A.Alžāne)

6.klašu grupā:

1.vieta – Ieva Graudiņa 6.d kl. (Sk. D.Krētaine)

2.vieta – Paula Aleksandra Urbančika 6.a. kl. (Sk. L. Zommerovska)

2.vieta – Santa Riežniece 6.d kl. (Sk. D.Krētaine)

2.vieta – Līva Deksne  6.a kl. (Sk. L. Zommerovska)

3.vieta – Haralds Gūža 6.c kl. (Sk. L. Zommerovska)

Apsveicam! Gatavojamies pilsētas kārtai!