«

»

Feb 03

Skolas matemātikas olimpiādes 1.-4.klasei uzvarētāji

Skolēns Klase Vieta Skolotājs
JoannaŠterna 1.c 1. Sanita Šēnfelde
Laura Žukovska 1.c 2. Sanita Šēnfelde
Armands Irbens 1.d 3. Ilona Grišmanauska
Arturs Irbens 1.d 3. Ilona Grišmanauska
Luīze Valdmane 1.c 3. Sanita Šēnfelde
Roberts Kursinskis 1.a Atz. Inta Bunka
Gustavs Akots 1.c Atz. Sanita Šēnfelde
Markuss Augustovskis 1.b Atz. Ina Neulāne
Ralfs Zeps 1.b Atz. Ina Neulāne
Pauls Veiss 2.a 1. Anita Krīgere
Oskars Venckus 2.a 1. Anita Krīgere
Keita Sofija Krekovska 2.a 2. Anita Krīgere
Elizabete Vindiga 2.b 2. Aija Ostniece
Gustavs Jēkabs Knapšis 2.a 3. Anita Krīgere
Daniela Cēre 2.a 3. Anita Krīgere
Viesturs Trukšis 2.a Atz. Anita Krīgere
Pēteris Caune 3.c 1. Rita Berķe
Alens Kozjura 3.b 2. Ilze Žimante
Madara Kirpičenoka 3.b 2. Ilze Žimante
Elīza Baušeniece 3.b 3. Ilze Žimante
Paula Rubene 3.b Atz. Ilze Žimante
Miks Vītols 3.c Atz. Rita Berķe
Artūrs Kudreņickis 3.c Atz. Rita Berķe
Paula Aleksandra Urbančika 4.a 1. Sandra Atiķe
Līva Katrīna Deksne 4.a 2. Sandra Atiķe
KristersSlūka 4.c 3. Anita Krīgere
Ričards Tomsons 4.b 3. Aija Alžāne
Santa Riežniece 4.d Atz. Aija Ostniece
Edgars Karēlis 4.a Atz. Sandra Atiķe
Kristaps Krētainis 4.c Atz. Anita Krīgere