«

»

Jan 31

Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti

5. – 6. klašu skolēnus, kuri uzrādīja labākos rezultātus skolas matemātikas olimpiādē:

Raivo Samausks 5.c;

Viesturs  Trukšis 5.a;

Pauls Veiss 5.a

Jurģis Vīdners 6.a

 Paula Rubene 6.b Kristians Štobis 6.a

Apsveicam!

Šie skolēni aizstāvēs skolas godu pilsētas matemātikas olimpiādē.