Skolas vērtības

Vīzija

Zinātkārs skolēns radošā, atbalstošā vidē ceļā uz savu sapni

Misija

Iedvesmot skolēnus sasniegt vairāk, nekā viņi uzskata, ka ir iespējams

Vērtības

CIEŅA, ATBILDĪBA, SADARBĪBA