Skolas vēsture

Liepājas Centra sākumskola atrodas pilsētas centrā.

Izglītības iestāde atvērta 1992. gada 20. jūlijā ar pilsētas Domes lēmumu kā Liepājas Centra sākumskola, par skolas direktori apstiprinot Veru Špaku.

Skola Ūliha ielā 33 strādā pielāgotās telpās. Skolēni pēc 4. klases beigšanas izglītību turpina Liepājas 1. vidusskolā.

2006. gadā, sakarā ar Liepājas 1. ģimnāzijas izvedi, Centra sākumskola ar pilsētas Domes lēmumu pārtop par Centra pamatskolu 1.-6. klasēm.
2006. gadā skolas 5.-6. klašu skolēni vēl mācās Liepājas 1. ģimnāzijas telpās, Liepājā, Ausekļa ielā 9.

2007. gadā 6. klases turpina mācīties 1. ģimnāzijas telpās, bet 5. klases – 12. vidusskolas telpās, kas ir mazākumtautību skola, Liepājā, Toma ielā 19.

2008. gada 2. septembrī par skolas direktori sāk strādāt Kristīne Bārdule.
No 2008.gada 1.septembra Liepājas Centra pamatskolas skolēni mācās divās ēkās 1. – 4.klašu skolēni Ūliha ielā 33, bet 5.un 6.klašu skolēni Toma ielā 19.

2012.gadā, saistībā ar izmaiņām Izglītības likumā, skolai mainīts nosaukums uz Liepājas Centra sākumskola.

No 2016.gada 1.septembra skolas darbs tiek organizēts divos posmos. Liepājas Centra sākumskolas 1.-3.klašu skolēni mācās Ūliha ielā 33, bet 4.un 6.klašu skolēni Toma ielā 19.