«

»

Aug 21

Skolēniem un vecākiem

No kļavas pirmā lapa krīt

Nāk skolas ēkā septembris …

2019./2020. mācību gadu uzsāksim 2.septembrī plkst.10.00

Klašu audzinātājas skolēnus klasēs gaidīs plkst. 9.30

Skolas kolektīvs