«

»

Sep 23

Skolēniem un vecākiem!

Eiropas Zinātnieku nakts 2015 plānoto aktivitāšu apraksts

Liepājas Universitātē Kr. Valdemāra ielā 4

25.septembrī no plkst. 17.00 – 22.00

 

  1. gadā Eiropas Zinātnieku nakts tēma ir „Gaisma”, kur galvenais fokuss būs vērsts uz zinātnieka profesijas iepazīšanu radošā un jauniešiem atraktīvā veidā. Šogad pasākums atzīmē savu 10.gadadienu un 25.septembrī vienlaikus ap 300 Eiropas pilsētās notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums, arī Liepājā – Liepājas Universitātē, Kr.Valdemāra ielā 4. Pasākumā aicināti piedalīties ikviens – skolēni (gan esošie, gan bijušie), skolotāji, skolēnu vecāki, radi, draugi un interesenti. Dalība pasākumā ir bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

 

 

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 

Viktorīna “Vai Tu pazīsti gaismu?”. Apmeklētāji (veidojot komandas) atbildēs uz viktorīnas jautājumiem.

 

Aktivitāte “Radi gaismu pats”. Apmeklētāji paši “radīs” enerģiju, kas izgaismos izveidoto logo.

 

Gleznošanas darbnīca: “Gaisma burkā”. Krāsas un gaismas mijiedarbība. Apmeklētāji apgleznos burkas un izgaismos tās ar svecēm.

 

Foto galerija “Gaisma fotogrāfijā”, gaismas nozīme fotografēšanas un vizualizācijas procesā. Foto galerija no Liepājas Universitātes studentu un darbinieku iesūtītajām fotogrāfijām par gaismas tēmu.

 

Eksperimentu demonstrējumi par gaismas tēmu ar spoguļiem, lāzeriem, robotiem u.c. Apmeklētāji veiks paredzētos uzdevumus eksperimentam ar gaismu.

 

Eksperiments “Krāsu modelis”. Apmeklētājiem būs iespēja pašiem iegūt vēlamo krāsu no pamatkrāsām, mainot gaismas intensitāti.

 

Modelēšana. Izmantojot modelēšanas programmu, apmeklētāji varēs modelēt gaismas procesus.

 

Redzami neredzams. Apmeklētāji tumšā telpā redzēs īpaši apstrādātus objektus, kurus parastā gaismā neredzam.

 

“Figūru pārvērtības”. Apmeklētāji varēs pārliecināties, ka gaismā figūrām mainās īpašības, piemēram, visi trijstūri kļūst vienādi.

 

“Gaisma Dzīvībai”. Varēs uzzināt par gaismas nozīmi dzīvo organismu – augu, dzīvnieku, cilvēku dzīvē. Būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, veikt eksperimentus, iegūt izziņas materiālus

 

Dabas un Inženierzinātņu fakultātes Vides pētījumu centrs

 Ūdens pasaule caur mikroskopa gaismu. Bezmugurkaulnieku (makro- un meiofauna) barošanās attiecību (trofiskais) tīmeklis: to veidojošo sugu pārstāvji, kas parasti dzīvo ezeru tumšajos ūdeņos, tiek notverti laboratorijas akvārijā, apskatīti stereomikroskopa gaismā (t.s. binokulārā), salīdzināti ar piedāvātajiem krāsainajiem attēliem un identificēti; apmeklētāji noklausoties īsu stāstījumu par konkrēto hidrobiontu (ūdens organismu) un tā ekoloģiskajām funkcijām piedalās viktorīnā.

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

 

Kustību aktivitātes „No tumsas uz gaismu” sākumskolas skolēniem 19.00 – 19.45

Tumsas un gaismas nozīme, izpildot dažādas kustību aktivitātes: “Uzticības rotaļa”; “Līdzsvara vingrojumi”; “Noķer gaismiņas”; “Trāpi mērķī”. Stafete ar šķēršļu joslas pārvarēšanu “Caur tuneli augšup uz gaismu”.

 

Rotaļas un spēles pirmsskolas vecuma bērniem 17.00 – 17.45

Devīze: „Gaišas domas rada zināšanu gaismu”. Pirmsskolas vecuma bērniem tiks piedāvātas dažādas attīstošas spēles un radoši uzdevumi. Bērni paši izdomās spēļu variantus, veidos komandu, piem., izveidos krāsainu kolāžu „Dienas un nakts gaismas noskaņas”, kurs būs jāpapildina ar pašu sacerētu muzikālo fonu, spēlējot, dziedot.

 

Gaismas spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem 18.00 – 19.00

Praktiskas gaismēnu darbnīcas bērniem. Kompozīcijas veidošana un projicēšana. Eksperimentēšana ar dažādiem materiāliem.

 

Erudīcijas un atjautības spēle sākumskolas skolēniem 19.00 – 20.30

Studentu pašizgatavotā galda spēle integrē sākumskolas dažādu mācību priekšmetu zināšanas un prasmes: faktu izzināšanu, ēnu teātra uzdevumus, mīklu minēšanu, atjautības uzdevumus, eksperimentu veikšanu, dzejoļu sacerēšanu, dziedāšanu. Spēle rosina skolēnus izzināt tēmu Gaisma, darbojoties praktiski un radoši.

 

Mūzika un rotaļas – pirmsskolas vecuma bērniem 18.00 – 18.45, sākumskolas un pamatskolas skolēniem 19.00 – 19.45

 

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

 

Pozitīvo emociju laboratorija. Gaišo domu un emociju kolāžas veidošana. Gaismas metafora psiholoģijā. Gaismas un mūzikas nozīme cilvēka pozitīvu emociju veidošanā.

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

JAUNO FILOLOGU SKOLAS atklāšana.

Normunda Dzintara dzejas krājuma atvēršana

“Gaisma Raiņa dzejā”. Prof. Edgara Lāma priekšlasījums

 

Raiņa vārdu gaisma. Raiņa dzejas tulkojumu lasījumi svešvalodās. Piedalās programmu “Eiropas valodu un kultūras studijas” studenti

 

Mana gaisma. Radošās rakstīšanas meistardarbnīcas skolēniem. Vada Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore Linda Zulmane 18.00 – 19.00

 

Gleznošanas darbnīca. Piedalās programmas „Dizains” studenti plkst. 17.00 – 19.00

 

Gaismas un skaņas performance. Audiovizuāla apvienība “Void”, kura savos priekšnesumos eksperimentē ar naratīva veidošanas tehnikām un analogo/digitālo mediju saistībām. Zinātnieku naktī apskatei būs pieejams video darbs, kurš ir tapis ar video cilpu (*video feedback*) palīdzību notverot un pārtverot gaismu telpā.


 

Liepājas Universitātes viesi

 

Lai top gaisma. Eksperimenti radošās darbnīcas, organizē PIKC Liepājas Valsts Tehnikums

 

Zvanu ansambļa “Re remila” mini-koncerts – 19.00 – 19.15 un 19.30 – 19.45

 

Informācija par Zinātnieku nakts pasākumiem citās Latvijas pilsētās: http://www.lu.lv/petnieciba/komunikacija/zinatnieku-naktis/2015/