Skolēnu Dome

Skolēnu Domes sastāvs

2021./2022.m.g.

4.a          Māra Ciekurze

               Raivo Egmanis

4.b          Odrija Gunika – prezidenta vietniece

                Gustavs Reteris

4.c          Tīna Vītola

               Anna Lūka

5.a          Robina Ozola

5.b          Rēzija Roga

               Sindija Šildere

5.c          Elza Neiburga

               Kira Čīma

6.a          Aksels Marks Džeriņš – prezidents

               Aleksandra Gņedaša – lietvede

6.b          Valters Paņēvics

               Marta Strautiņa

6.c          Valdis Žīgurs

               Hugo Šakalis

6.d          Elizabete Kurvina

               Keita Kupalinska

Liepājas Centra sākumskolas Skolēnu domes darba plāns 2021./2022. mācību gadam

Mēnesis

Aktivitāte

Atbildīgais

Datums

Laiks

Piezīmes

Septembris

 

 

 

 

 

 

 Organizatoriska sanāksme:

·         Iepazīšanās ar domes reglamentu;

·         Iepriekšējā mācību gada darba analīze;

·         Pienākumu sadale;

·         Darba plāna izstrāde;

 

S.Novada

08.09.

 

 

 

 

 

8.30

No katras 4.- 6.klases izvirzīti 2 pārstāvji.

 

 

 

 

Oktobris

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Skolotāju diena.

·         Zibakcija – Maiņas apavi.

 

 

 

Skolēnu dome

Skolēnu dome

 

 

6.10

01.10.

28.10.

 

 

 

8.30

 

8.00

 

Apsveikumi skolotājiem.

Pirms mācību stundām pārbauda maiņas apavus. Informāciju nodod klases audzinātajai.

Novembris

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Skolēnu gatavoto gaismas lukturīšu iedegšana pie abām skolas ēkām.

 

Skolēnu dome

3.11.

17.11.

8.30

7.30

 

Decembris

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Video – Esi uzmanīgs!

 

Skolēnu dome

1.12.

12.12.

8.30

Skolēnu veidoti reklāmas rullīši par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Ziemassvētkos.

Janvāris

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Grāmatu lasīšanas stunda.

·         Zibakcija – Kas ir manā skolas somā?

5.01.

Skolēnu dome

Skolēnu dome

 

14.01.

27.-28.01.

8.30

8.30

 

 

 

6.klašu skolēni lasa grāmatu fragmentus 1.klašu skolēniem.

Skolēnu skolas somu svēršana.

Februāris

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Čību diena.

 

Skolēnu dome

2.02.

11.02.

8.30

Mācību dienas garumā

 

Skolēni un skolotāji šajā dienā ģērbj čības maiņas apavu vietā.

Marts

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Liepājas dzimšanas dienai veltīti apsveikumi.

 

Skolēnu dome

2.03.

07.-11.03.

8.30

 

 

Aprīlis

 

 

 

 

 

 

·         Sanāksme

·         Joku diena.

 

·          Krāsainā nedēļa.

 

·         Skolotāju pēcpusdiena.

 

Skolēnu dome

 

Skolēnu dome

 

S.Novada

 

 

01.04.

 

11. -14.04

 

29.04.

8.30

 

 

 

15.00

 

Anekdošu virpulis garajos starpbrīžos.

Katrai dienai savas krāsas apģērbs.

 

Klašu audz. pēcpusdiena.

Maijs

 

 

 

 

 

 

·         Skolēnu domes darba izvērtējums.

S.Novada

11.05.

8.30