«

»

Okt 18

Skolotāju dienas labākie skolotāju EKSPERTI

4.KLASE

1.vieta (12 atminēti skolotāji)

Elīna Vīksne 4.a

2.-3.vieta ( 9 atminēti skolotāji)

Paula Pope 4.a

Elza  Valdmane 4.a

Betrise Laipeniece 4.a

Zane Kemte 4.a

5.-6.KLASE

1.vieta  (13 atminēti skolotāji)

Elza Vucena 6.c

Emīlija Kūlaine6.c

2.vieta (11 atminēti skolotāji)

Pauls Veiss 6.a

3.vieta (10 atminēti skolotāji)

Emīlija Kirhnere 6.a