«

»

Sep 06

Sporta diena

4.05.2023. norisinājās sporta diena 1., 2. un 3.klašu grupai ar mērķi sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstot fiziskās spējas.

2. un 3.klases sacentās orientēšanās prasmēs, savukārt 1. klases sacentās dažādās stafetēs.

Liels paldies klašu audzinātājiem un Solveigai Kūlainai!