Tehniskie darbinieki

Māris BĀRDULIS Ēkas un terirorijas dežurants
Irina BOLSHAKOVA Apkopēja
Igors GEKOVS Sētnieks
Tamāra GŅEDOVA Garderobiste
Inga GRAUDUŽE Apkopēja
Baiba IVANOVA Saimniecības vadītāja
Arturs IVANOVS Ēkas un terirorijas dežurants
Armands BELTS Datortīkla administrators
Laimute KOSTROVA Dežurante, sētnieks
Baiba ĶEZBERE Dežurante
Rima LAGZDIŅA Medicīnas māsa
Biruta LAURECKIENE Apkopēja
Valentina LIMOROVA Apkopēja
Kaspars LUKJANOVS Santehniķis
Gaļina PAVĻUKA Dežurante
Regīna ROZE Personāla vadītāja
Uldis ROZE Apkopējs
Irina SENČENKOVA Dežurante
Māris STADGALIS Remonstrādnieks 
Santa SUPE Apkopēja
Valda ŠNEIDERE Medicīnas māsa
Tamāra TITOVA Ēkas un terirorijas dežurants
Valentīna TSUKANOVA Apkopēja