Tehniskie darbinieki

1. Ramona BERGA Apkopēja
2. Irina BOLSHAKOVA Apkopēja
3. Andris EGLĪTIS Ēkas un terirorijas dežurants
4. Agris EGLĪTIS Ēkas un terirorijas dežurants
5. Tamāra GŅEDOVA Garderobiste
6. Inga GRAUDUŽE Apkopēja
7. Lonija HOTUNCEVA Medicīnas māsa
8. Baiba IVANOVA Saimniecības vadītāja
9. Arturs IVANOVS Ēkas un terirorijas dežurants
10. Laimute KOSTROVA Dežurants, sētnieks
11. Verners KIRŠS Datortīkla administrators
12. Baiba ĶEZBERE Dežurante
13. Rima LAGZDIŅA Medicīnas māsa
14. Valentina LIMOROVA Apkopēja
15. Ilonna LUKJANOVA Sētnieks
16. Kaspars LUKJANOVS Santehniķis
17. Gaļina PAVĻUKA Dežurante
18. Regīna ROZE Personāla vadītāja
19. Uldis Roze Apkopējs
20. Irina SENČENKOVA Dežurante
21. Māris STADGALIS Remonstrādnieks
22. Valentīna TSUKANOVA Apkopēja
23. Ziedonis SKALDIS Sētnieks
24. Ināra ŽAGARE Apkopēja