«

»

Apr 02

Nometne VITAMĪNA PIEDZĪVOJUMI

Drīz vasaras brīvdienas! Nesēdi mājās un negarlaikojies!

Nāc un piedalies Veselīga dzīvesveida izglītojošā  atpūtas nometnē “VITAMĪNA PIEDZĪVOJUMI” !

Nometnes norises laiks 05. – 16. jūn.

Katru darbdienu no plkst. 9.00  līdz  15.00

Nometnes norises vieta Liepājas Centra sākumskola, Uliha ielā – 33
Kā pieteikties? *Sazinoties ar savas kl.audz., nometnes skolotāju  vai nometnes vadītāju, tālr.nr. 29710288. Līdz 26.maijam uzrakstīt vecāku vai aizbildņa iesniegumu, anketu, noslēgt līgumu. (to var darīt arī skolas kancelejā).

*Līdz 5.jūnijam iesniegt ģimenes ārsta  med. izziņu.

Dalības maksa: € 60.00 par 10 dienām.

Nometnes darbinieki Inese Gūtmane – vadītāja

Ilona Grišmanauska

Sandra Atiķe

Rita Berķe

Ilze Žimante

Anita Krīgere

Aija Ostniece

Brīvprātīgo ieguldījums

LiepU Sporta un deju skolotāju specialitātes studenti praksē

Mērķauditorija Piedalīsies:

60 Liepājas vispārizglītojošo skolu  skolēni no 1. – 4. klasēm.

Nometnes mērķis:  

Nodrošināt plānveidīgu, mērķtiecīgu un izzinošu indivīda radošās un sociālās pašizpausmes darbību un pilnvērtīgu, radošu atpūtu vasaras brīvdienās.

Uzdevumi:

Domāt un darboties veselīgi, izzināt sevi un dabu, mācīties rūpēties par vides un savu veselību, veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā un darboties radoši, mācīties būt atbildīgam, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.