«

»

Mar 20

Zinātnes nakts Liepājas Centra sākumskolā

Zinātne ir brīnumaina, aizraujoša un piedzīvojumu pilna. Jau ceturto gadu Liepājas Centra sākumskolā radošuma nedēļa noslēdzas ar Zinātnes nakti. Šis ir skolā organizēts nakts pasākums no 7 vakarā līdz 8 rītā, kurā 4.-6.klašu skolēni četrās darbnīcās veic eksperimentus, pēta, izdara secinājumus, aizraujošā veidā iepazīstas ar fiziku un ķīmiju.

Lai iegūtu iespēju piedalīties Zinātnes naktī, skolēniem, nedēļu pirms pasākuma, skolas telpās bija jāatrod noteiktas latviešu autora grāmatas raksturīgus simbolus un jāatbild uz jautājumiem par izlasīto. Sešdesmit skolēni, kas uzmanīgi un ar izpratni izlasīja grāmatu un atbildēja uz jautājumiem, kurus sagatavoja latviešu valodas skolotāja Dana Krētaine, ieguva teleportēšanās karti un iespēju piedalīties nakts pasākumā. Nododot zvērestu direktores vietniecei Santai Novadai un direktorei Kristīnei Bārdulei, skolēni tika teleportēti zinātnes pasaulē.vaditaji

Šogad skolēni mācījās programmēt divu citplanētiešu – informātikas skolotājas Svetlanas Mežas un angļu valodas skolotājas Ilonas Lipskas vadībā “Alfa Centavra” darbnīcā,roboti

pētīja skaņas un gaisa īpašības siltā gaisa – dabaszinību skolotājas Indras Bites un aukstā gaisa – latviešu valodas skolotājas Lauras Zommerovskas darbnīcā “Gaiss gaisā”,gaiss

izzināja saspiesta gaisa īpašības matemātikas skolotāju Intas Šablovskas un Annas Pauliņas darbnīcā “Ceļojums uz mēnesi”raketes1

un pētīja vielu īpašības laborantu – sociālo zinību skolotājas Baibas Saimnieces un matemātikas skolotājas Ilzes Tumpeles darbnīcā “Fiks Miks”.  fiks

Pēc pusnakts skolēni kopā ar skolas ēdnīcas darbinieci Antru gatavoja picu, veidojot katrs savu individuālo picas dizainupica

un rādīja savas muzikālās spējas, piedaloties karaoke pasākumā, ko vadīja mūzikas skolotājs Mārtiņš Bergs. Rīts pētniekiem sākās ar rīta rosmi Karostas cietuma gida Eināra Meira vadībā.rits

Pasākumā par drošību un veselību rūpējās skolas medicīnas māsa Ilona Goldberga un sociālā pedagoģe Aiga Vasiļjeva.

Pasākumā un visās darbnīcās piedalījās arī skolas sadarbības projekta “Reading is fun” partneri. Projekta mērķis ir apkopot daudzveidīgas metodes skolēnu lasītprasmes pilnveidei, skolotājiem savstarpēji mācoties. Skolotāji no Polijas, Bulgārijas un Rumānijas darbojās visās darbnīcās kopā ar skolēniem un atzinīgi novērtēja Liepājas Centra sākumskolas skolotāju ieguldīto darbu, radošo pieeju darbnīcu organizēšanā un aizrautību.

Tādējādi, izmantojot spēļu, rotaļu elementus un bērnu dabīgo zinātkāri, tiek apgūtas dabaszinības un pilnveidota lasītprasme aizraujošā veidā. Paldies par iniciatīvu, radošumu un atbalstu visiem darbiniekiem, kas piedalījās Zinātnes nakts organizēšanā un vadīšanā!

Liepājas Centra sākumskola direktore Kristīne Bārdule