2014.gads

Nr.2014-1-LV01-KA101-000271

Playing CLIL (content and language integrated learning)

Skolotaja Olesja Adilova (krievu valoda)

Kursi norisinājās Spānijā, Las Palmas 26.10. – 1.11.2014. Kursos darbs tika organizēts divās grupās – sākumskola (1.-6.klase) un pamatskola+vidusskola, kurās tika apgūtas spēļu un rotaļu metodes CLIL programmas ietvaros. Kursu laikā tika dots neliels ieskats CLIL metodoloģijā (teorētiskie materiāli augšupielādēti MOODLE vidē. Praktiskus skaidrojumus kursu laikā sniedza gan dažādu augstskolu lektori, gan praktizējošie skolotāji).

Mācību procesā no apgūtajām spēlēm un rotaļām ir izmantotas sekojošas spēles:

  • Bluķis/Blāķis: Dalībnieki brīvi pārvietojas pa telpu. Spēles vadītājs sauc skaitli (ķermeņa daļu, dzīvnieku skaitu), un dalībniekiem jāapvienojas grupās ar tādu dalībnieku skaitu, cik ir nosauktais skaitlis.
  • Burtu salas: Dalībnieki brīvi pārvietojas pa telpu. Uz grīdas ir lapas ar alfabēta burtiem. Dalībnieki apstājās, kad vadītājs sit plaukstas. Tad vadītājs nosauc, kādu burtu vai arī kādu uzdevumu (piemēram, sameklēt sava vārda 3. burtu) un dalībniekiem ir 5 sekundes, lai to izdarītu. Kad izpildīts, vadītājs atprasa dalībniekiem uzdevumu un pārbauda vai pareizi sameklēts burts.
  • Alfabēts: Dalībnieki sadalīti grupās pa 5-6 cilvēki. Aplī ar aizvērtām acīm jānosauc burti alfabēta secībā, bet nedrīkst nosaukt vienlaicīgi – tas jādara pēc kārtas.
  • Atrodi pāri: Dalībnieki brīvi pārvietojas pa telpu un, kad vadītājs sit plaukstas, ātri jāatrod sev pāris. Tad vadītājs sauc kādu emociju un atrastais cilvēks ir šīs emocijas partneris. Piemēram, „Viņš (-a) ir jūsu laimes pāris, papriecājāties kopā”. Katru reizi jāmeklē sev citu partneri. Tad, pēc kāda laika vadītājs sauc tikai emocijas, bet dalībniekiem ātri jāsameklē atbilstošas emocijas pāri.

Plānots izmantot:

  • Iepazīšanas spēles:
  1. Visi stāv aplī. Pirmais cilvēks nosauc savu vārdu, bet parēji paiet vienu soli centrā un saka, rādot uz to cilvēku: „Viņš (-a) ir …”. Tad pirmais cilvēks uzdod jautājumu nākamajām „Kā tevi sauc?” un viss turpinās tālāk.
  2. Visi stāv aplī. Pirmais cilvēks nosauc savu vārdu, bet katrs nākamais vispirms atkārto iepriekšēja cilvēka vārdu un tikai tad sauc savu.
  3. Visi stāv aplī. Pirmais cilvēks nosauc savu vārdu un vienu īpašības vārdu uz sava vārda pirmo burtu, bet katrs nākamais vispirms atkārto iepriekšēja cilvēka teikto un tikai tad sauc savu. Piemēram, „Es esmu jauks Jānis. Viņš ir jauks Jānis, bet es esmu drosmīgā Dinija utt.”
  • Patiesība/Meli: visi dalībnieki sadalīti divas komandas – „Jā” un „Nē”. Vadītājs saka apgalvojumu par kādu tēmu, un ja apgalvojums patiess, tad komanda „Jā” ķer komandu „Nē”, ja ir nepatiess, tad otrādi. Uzvar tā komanda, kura noķers visus pretinieku komandas dalībniekus.
  • Virsraksti: Dalībnieki sadalīti grupās pa 4-5 cilvēki. Pirmajam cilvēkam tiek iedots virsraksts. Šī virsraksta pēdējais vārds ir nākama virsraksta sākums. Aplī jāizdomā virsrakstus pēc kārtas.

Tap-Swipe-Pinch & Tap-Swipe-Pinch into English

Skolotājas Kristīne Bārdule (Latvijas un pasaules vēsture)

un Ilona Lipska (anglu valoda)

Dalības Erasmus+ pedagogu profesionālās pilnveides kursos mērķis bija paaugstināt zināšanas un prasmes izmantot planšetdatoru mācību procesā jebkurā mācību priekšmetā (Tap-Swipe-Pinch) un, mācot angļu valodu (Tap-Swipe-Pinch into English). Kursi norisinājās Spānijas pilsētās Fuengirola 16.03.-20.03.2015. (Tap-Swipe-Pinch). un Benalmadena 23.03.-27.03.2015 (Tap-Swipe-Pinch into English). Piecu dienu laikā tika iegūtas zināšanas par planšetdatoru un mobilo ierīču izmantošanas iespējām mācību procesā, kā arī skolēnu prasmju (runāšana, klausīšanās, rakstīšana, lasīšana) attīstīšanu, izmantojot planšetdatoru (programmas, vietnes, aplikācijas). Pasniedzēji Viljenka Savli un Peter Rafferty aizraujoši dalījās ar savu pieredzi un zināšanām.

Dokumentu, prezentāciju, pierakstu, prāta vētras, informācijas apmaiņas aplikācijas:

Google Drive

Google docs

Google slides

Mind Meister

Dropbox

Send anywhere

Evernote

Klausīšanās un runāšanas prasmju pilnveides aplikācijas:

Rado English

Listen& speak

Learn English by listening

Learn English,Speak English

LearnEnglish Podcasts

Easy Text To Speech

Skolēnu zināšanu novērtēšanas aplikācijas:

Teacher Socrative

Student Socrative

Study blue

Lasīšanas  un rakstīšanas prasmju attīstīšanas aplikācijas:

The Gardian

Fluency Tutor(Student App)

Acrostic

Feedly your RSS reader

Speed Reader

TEFFL Readin

English Writing Skills

Better Diary (Journal Notes)

Video, interaktīvo bilžu, foto slaidu veidošanas aplikācijas:

Photo Stage

Tellagami

PicSay

QR code maker

iNigma

Thinglink

Loopster

BuddyPoke

Aurasma

Dubscript

Loopster

Grāmatu veidošana, video analīzes applikācijas:

Book creation

EDpuzzle

Lensoo Create

Lai sagatavotos kursiem, tika izmantota piedāvātā interneta vietne saskarsmei ar citiem dalībniekiem (Mixxt community for Euneos courses) – http://tsp.mixxt.com/

Angļu valodas skolotāja iegūtās zināšanas sāka pielietot savā darbā ar skolēniem mācību stundās un skolotājiem, piedāvājot viņiem angļu valodas nodarbības, lai veiksmīgi varētu īstenot Erasmus + pedagogu profesionālās pilnveides projektu 2015. – 2017.gadā. Skolotāji tika iepazīstināti ar planšetdatora izmantošanas iespējām  mācību stundās, kā arī gatavojot mājas darbus. Tika izmantotas aplikācijas Loopster (filmu veidošana), Lensoo Create (papildmateriālu veidošana), Evernote (dienasgrāmata), Book Creator (prezentāciju, projektu veidošana), Thinglink (projektu veidošana, prezentācijas), Dropbox, Google Drive.

Vēstures mācību stundās tika pielietotas interneta vietnes kahoot.it skolēnu zināšanu izvērtēšanai, pašvērtējuma organizēšanai un mājas darba pārbaudei un learningapp.org  daudzveidīgu uzdevumu sgatavošanai. Izmantojot aplikācijas Thinking, Edpuzzle, Mindmap, QR kods tika organizēts grupu darbs, kura laikā skolēni patstāvīgi ieguva informāciju. Skolēni aktīvi un ar aizrautību pielietoja tehnoloģijas mācību procesā.

Kursu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar apgrieztās klases (flipped classroom) metodes izmantošanas iespējām un priekšrocībām, paplašinātās realitātes (augmented reality) izmantošanas iespējām mācību stundās un spēļošanas (gamification) izmantošanas iespējām, lai paaugstinātu skolēnu mācību motivāciju.

Kursu laikā ne tikai tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, bet arī, pielietojot kursos gūtās zināšanas, organizējot mācību darbu, skolēni mācíbu stundās ir kļuvuši aktīvāki un radošāki. Viņi ir vairāk motivēti mācīties, jo viņi ar aizrautību veica uzdevumus, izmantojot gan skolas planšetdatorus, gan personīgās mobilās ierīces mācību stundās. Mācību stundas ir  iespēja plānot interesantākas un aizraujošākas.

Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools

Skolotājas Baiba Saimniece (sociālās zinības), Baiba Baltina (angļu valoda)

Lai uzlabotu savas zināšanas par sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām mācību procesā, tika izmantota skolas piedāvātā iespēja piedalīties Erasmus+ projektā pedagogu profesionālās pilnveides kursos.

Kursi norisinājās ETI executive training institue (www.etimalta.com) Maltā, St.Julians 06.04.-10.04.2015. Kursi noritēja intensīvi katru dienu no plkst. 9:00-14:00/15:00.

Pateicoties lieliskajai kursu vadītājai Sandrai Attard-Montalto un viņas kolēģiem bija iespēja iepazīt un apgūt dažādas mācību metodes, izmantojot IKT un interneta vietnes, lai pilnveidodu mācību stundas darba organizāciju un mikroklimatu klasē.

Šo piecu dienu laikā tika gūts ieskats par daudzveidīgām vietnēm, kuras izmantojamas mācību darbā, kā Blueberry Flashback. Kursu laikā tika apgūtas video veidošanas iespējas, izmantojot TubeCatcher un Movie maker, podcasting izmantošana mācību materiāla ierakstīšanai. Daudzveidīgu uzdevumu sagatavošana (krustvārdu mīklas, vārdu ievietošana, vārdu savienošanas, attēlu savienošanas u.c), izmantojot vietni Hotpotatoes. Blogu izveides iespējas, kā arī Avatar, Chatroom, un Lino izveide un pievienošana blogam. Iepazītas arī sadarbības vietnes ar kuru palīdzību ir iespējams gan komunicēt skolēniem savā starpā, gan skolotājam ar skolēniem, lai diskutētu par dažādiem jautājumiem, izteiktu savu viedokli, gan, lai sniegtu nepieciešamo informāciju par mācību procesu – Lino.it, Dropbox, Padlet. Kursu laikā tika iepazīta arī vietne Clilstore, kurā atrodami materiāli par valodas un satura integrētu apguvi. Papildus mutiskam pasniedzējas skaidrojumam, katrs dalībnieks saņēma arī drukātu kursu materiāls, lai patstāvīgi atkārtotu apgūto un izpētītu iespējas, ko sniedz katra apgūtā interneta vietne.

Skolēni izmanto tehnoloģijas izklaidei, tomēr tās var veiksmīgi pielietot arī mācību procesā. Lielākais ieguvums skolēniem mācību procesā, izmantojot tehnoloģijas, ir iespēja atkārtot mācīto jebkurā laikā, izpildīt uzdotos uzdevumus aizraujošā veidā un sazināties ar klasesbiedriem, lai apmainītos ar informāciju un ģenerētu jaunas idejas.

Visu kursu laikā tika gūta jauna pieredze, idejas, emocijas, kā arī iegūti jauni paziņas no citām Eiropas valstīm sadarbības projektu organizēšanai.

Ārpus kursiem bija iespēja izbaudīt un iepazīt gan Spānijas vēsturiskās vietas, gan brīnišķīgo Maltas salu un gūt jaunus iespaidus.